Đào tạo

VỊ TRÍ MÔN LỊCH SỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG

VỊ TRÍ MÔN LỊCH SỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG

GD&TĐ – Chia sẻ những đặc điểm khái quát về nội dung môn Lịch sử, nhóm biên soạn chương trình môn trong Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) mới đồng thời nêu ra những điểm đáng chú...

Chuyên đề giáo dục

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỚI

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC MỚI

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học mới, áp dụng kỹ thuật dạy học mới theo tinh thần Đổi mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường THCS Nguyễn Chí Thanh trong năm học 2019-2020  đã triển khai...

Tin tức

QUY TRÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỀ MẶT TẠI CÁC CƠ SỞ LAO ĐỘNG.

QUY TRÌNH VỆ SINH MÔI TRƯỜNG BỀ MẶT TẠI CÁC CƠ SỞ LAO ĐỘNG.

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21 tháng 01 năm 2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của...