Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS, năm học 2019-2020

Lượt xem:

Đọc bài viết

Thực hiện Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống (KNS) và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa; Công văn số 463/BGD ĐT-GDTX ngày 28/01/2015 của Bộ GD&ĐT về việc hướng dẫn triển khai thực hiện giáo dục kỹ năng sống tại các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

Thực hiện theo Kế hoạch số 496/KH-PGDĐT ngày 19/11/2019 của phòng GD&ĐT Thị xã Gia Nghĩa về việc tổ chức các chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh phổ thông:

ảnh 18

Với thời gian hơn 2 tiếng ngày 21/11/2019, Trường THCS Nguyễn Chí Thanh vinh dự được thầy giáo Nguyễn Thanh Tùng – TSKH, Trường Đại học quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh có bài giảng giáo dục kỹ năng sống về tâm lí lứa tuổi cho học sinh.

+ Nuôi dưỡng đạo đức mỗi ngày.

+ Kỹ năng hội nhập với kỷ nguyên CMCN 4.0

+ Kỹ năng chống bạo lực học đường&Rèn nhân cách sống.

+ Kỹ năng lực & tự học.

+ Kỹ năng Chống Xâm hại và Lạm dụng Tình dục

+ Kỹ năng Giao tiếp, Ứng xử- Văn hóa học đường.

+ Giáo dục giới tính.

+ Giáo dục tình yêu thương.

ảnh 17Học sinh trường THCS Nguyễn Chí Thanh chăm chú lắng nghe

ảnh 19Tình cảm thầy Nguyễn Thanh Tùng gửi thầy và trò trường THCS Nguyễn Chí Thanh

ảnh 16Học sinh Trường THCS Nguyễn Chí Thanh chia tay và lưu luyến thầy.