Quảng Thành lên phường; Gia Nghĩa lên thành phố trước năm 2020

Quảng Thành lên phường; Gia Nghĩa lên thành phố trước năm 2020

Lượt xem:

UBND tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo tổng hợp kết quả họp lấy ý kiến cử tri về Đề án thành lập phường Quảng Thành thuộc thị xã Gia Nghĩa và thành lập thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông. UBND tỉnh Đắk Nông cho biết, có 34.669/36.499 cử tri thị xã Gia Nghĩa tham gia ý kiến với Đề án. Trong đó, có 33.876 cử tri đồng... ...