Vai trò quan trọng của thư viện trường học trong đổi mới GD

Lượt xem:

Đọc bài viết

          Nghị quyết số 29 của BCH T.Ư Đảng Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện GD&ĐT đã nêu rõ mục tiêu cụ thể đối với giáo dục phổ thông: “nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng giáo dục lý tưởng, truyền thống, đạo đức, lối sống, ngoại ngữ, tin học, năng lực và kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức vào thực tiễn”… 

Đáp ứng yêu cầu đổi mới đó, Thư viện trường THCS Nguyễn Chí Thanh có vai trò quan trọng, liên quan mật thiết với thói quen đọc sách và hình thành văn hóa đọc, thói quen tự học, chiếm lĩnh tri thức của mỗi học sinh.

TV1

          Thư viện – hạng mục thiết yếu trong trường phổ thông

Thư viện trường học được quy định là một bộ phận cơ sở vật chất thiết yếu, trung tâm sinh hoạt văn hóa và khoa học của nhà trường; Góp phần nâng cao chất lượng dạy – học và xây dựng thói quen tự học, tự nghiên cứu cho học sinh, tạo cơ sở từng bước thay đổi phương pháp dạy và học, hình thành văn hóa đọc, văn hóa cộng đồng trong trường phổ thông. Trong hệ thống giáo dục quốc dân, các trường học, cơ sở giáo dục phổ thông được Nhà nước đầu tư, xây dựng hạng mục thư viện và các hoạt động khá đồng bộ cùng với phòng học bộ môn, chức năng trong nhà trường.

Thư viện còn là nơi tổ chức cho giáo viên, học sinh sử dụng một cách có hiệu quả các loại sách báo nhằm phục vụ tốt công tác giảng dạy và học tập, thu hút giáo viên và học sinh đọc sách báo, tạo nên thói quen tự học, tự bồi dường nâng cao chuyên môn nghiệp vụ…

TV6TV7TV 4

       Mong muốn giáo viên, học sinh ham đọc sách và học tập, trau dồi kiến thức, những tấm gương sáng

Có thể thấy rằng thư viện trường học là hạng mục gắn liền hữu cơ với kế hoạch giảng dạy, hoạt động giáo dục trong trường phổ thông và ngày càng có vai trò quan trọng trong công tác dạy – học theo mục tiêu giáo dục đổi mới.

TV5