VĂN BẢN - CÔNG VĂN

<Số kí hiệu>: Công văn nội bộ
<Số kí hiệu>: Công văn từ Phòng GD&ĐT
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tệp đính kèm
1 THI KIỂM TRA NĂNG LỰC GIÁO VIÊN TRONG HỘI THI GVDG CẤP TRƯƠNGF, NĂM HỌC 2016-2017 12/11/2016 Tải về
2 CV55 19-05-2015 Về việc triển khai cổng thông tin điện tử, trang thông tin điện tử 2014 - 2015. Tải về
3 6072/BGDĐT- CNTT 04-09-2013 Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2013-2014 Tải về
4 53/2012/TT-BGDĐT 20-12-2012 Thông tư 53 của Bộ GD&ĐT Tải về