Tin tức & Thông báo

ĐLBT KHỐI LƯỢNG HÓA 8 THEO ĐHNL

ĐLBT KHỐI LƯỢNG HÓA 8 THEO ĐHNL

Tiết PPCT: 20, ngày soạn 28/10/2018 Tuần: 10 dạy lớp 8a,b.   Bài 15: ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN KHỐI LƯỢNG   MỤC TIÊU: 1.1. Kiến thức: Hiểu được: Trong một phản ứng hoá học, tổng khối lượng của các...

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BCH CĐ NK 2017-2022

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BCH CĐ NK 2017-2022

ĐỀ ÁN NHÂN SỰ BCH CĐ NK 2017-2022

Trang 1 / 212