Nội quy – Quy chế

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

CHƯƠNG I: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN Điều 1: Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường 1.1 Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ GD&ĐT ban...