Đào tạo

VỊ TRÍ MÔN LỊCH SỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG

VỊ TRÍ MÔN LỊCH SỬ TRONG CHƯƠNG TRÌNH PHỔ THÔNG

GD&TĐ – Chia sẻ những đặc điểm khái quát về nội dung môn Lịch sử, nhóm biên soạn chương trình môn trong Chương trình giáo dục phổ thông (CT GDPT) mới đồng thời nêu ra những điểm đáng chú...

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

QUY CHẾ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

CHƯƠNG I: NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN Điều 1: Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường 1.1 Tổ chức giảng dạy, học tập và các hoạt động giáo dục khác theo chương trình giáo dục trung học do Bộ GD&ĐT ban...

Triển khai tập huấn các chuyên đề phục vụ năm học 2019-2020

Triển khai tập huấn các chuyên đề phục vụ năm học 2019-2020

Để chuẩn bị cho năm học 2019-2020, ngành Giáo dục tỉnh Đắk Nông đã tổ chức nhiều chương trình tập huấn cho cán bộ quản lý, giáo viên các cấp học để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp...