Chuyên đề giáo dục

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC MÔN MĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY- HỌC MÔN MĨ THUẬT THEO HƯỚNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỌC SINH TẠI TRƯỜNG THCS NGUYỄN CHÍ THANH

Cùng với việc đổi mới các môn học khác trong nhà trường, điểm nhấn trong năm học này của trường THCS Nguyễn Chí Thanh là tiếp tục đổi mới phương pháp dạy môn Mĩ thuật theo Phương pháp mới...

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

Đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh

  1. Quan niệm về đánh giá theo định hướng tiếp cận năng lực học sinh Hiện nay có nhiều quan niệm về năng lực, theo OECD: Năng lực là khả năng đáp ứng một cách hiệu quả những yêu cầu phức...

Bài giảng tích hợp, liên môn

Bài giảng tích hợp, liên môn

https://youtu.be/8Rpbh_7ik2o